O tworzeniu szkoły od podstaw – o pierwszej polskiej Microsoft Flagship School – 17 LO w Gdyni – cz. I

W zeszłym tygodniu całą Polskę obiegła wiadomość o tym, że startujemy z projektem pierwszej w Europie Centralnej Flagowej Szkoły Microsoft. To bardzo ważny moment w edukacyjnym życiu naszej szkolnej społeczności, a nawet miasta czy kraju – możemy tak naprawdę od podstaw zaplanować i zorganizować szkołę w taki sposób, by faktycznie odpowiadała potrzebom naszych czasów w kontekście edukacyjno-społecznym. Mamy szansę wytyczać szlaki i dzielić się tym doświadczeniem z innymi. To ważny moment dla mnie – liderki zmiany, głoszącej potrzebę innej – nowej – otwartej edukacji. Postanowiłam zatem, że zaproszę Państwa do towarzyszenia nam w tej ciekawej podróży – budowaniu szkoły od podstaw, przy wsparciu ekspertów edukacyjnych z całego świata i programu Microsoft Flagship School.

Sprawczy zespół prowadzony przez świadomego lidera zmiany oraz otwarty na innowacje i rozwój szef

Z pewnością nie byłoby tego projektu, gdybyśmy ponad cztery lata temu nie weszli na drogę zmiany i nie zaczęli współtworzyć szkoły na nowo – w rozumieniu społeczności uczącej się, gdzie podmiotowość i sprawczość są bardzo ważne, a jasna wizja rozwoju wyznacza kierunek działania. Ta droga była szalenie trudna (można o tym przeczytać tutaj – kliknij) , ale na szczęście zawsze miałam poczucie, że wokół mnie jest więcej osób wspierających niż nieżyczliwych, a wśród tych pierwszych mój szef – Pan Wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz, który nie tylko nie blokował moich inicjatyw, ale inspirował do podejmowania kolejnych. Tak było i w przypadku projektu Microsoft Flagship School, który zadział się właśnie z Jego inicjatywy, ale co ważne – moje doświadczenie liderki zmiany było również kluczowe w kontekście rozpoczęcia działania.

Czym jest program Microsft Flagship School?

To ekskluzywna oferta skierowana do tych placówek, które dopiero są budowane, która obejmuje przede wszystkim szkolenia i podzielenie się know-how w kontekście tworzenia nowoczesnej szkoły, daje także możliwość sieciowania nauczycieli z innymi edukatorami z pozostałych 17 takich placówek na świecie. To oznacza, że możemy współpracować z tymi, którym w duszy gra edukacja nowoczesna, daleka od konserwatywnego i często usztywnionego wzorca, a nastawiona na drugiego człowieka, współpracę, rozwiązywanie problemów i refleksyjne wykorzystanie nowych technologii.

Uspokoję od razu, że będziemy realizować naszą podstawę programową, przygotowywać do egzaminów (w tym do matury), tylko postawimy na bardziej efektywne metody pracy, a wszystko to w przyjaznej, estetycznej przestrzeni.

Pierwszym ważnym działaniem będzie wizyta w centrali Microsoft w Redmond, już za półtora tygodnia nasza czteroosobowa reprezentacja 17LO w Gdyni wyruszy do USA, by uczyć się od innych, a potem przenieść tę wiedzę na gdyński grunt – i w kontekście planowania przestrzeni, i wzmacniania zespołu nauczycieli.

C.D.N.

Podziel się refleksjami!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.