Akademia Przywództwa Edukacyjnego

To inicjatywa, która powstała w 2018 roku dla liderek i liderów edukacji, w tym dyrektorów i wicedyrektorów szkół.

Początkowo szkolenia i spotkania doradcze odbywały się stacjonarnie w różnych miastach Polski. Od czasu pandemii odbywają się cyklicznie w formule on-line, obejmując swoim wsparciem kilkaset osób. Zapisy na spotkanie w linku – kliknij!