Pomysły na tematy lekcji nie tylko wychowawczych – baza materiałów

Uczenie się to fascynujący proces, jeżeli tylko zadbamy o tworzenie środowiska sprzyjającego temu procesowi – przyjaznego, opartego na jasnych zasadach, angażującego osoby uczące się.

Wśród efektywnych praktyk dydaktycznych znajdziemy m. in.:

– interakcję i współpracę uczennic i uczniów, pracę w parach i grupach,
– stymulowanie dyskusji zorientowanej na ucznia,
– regularne odwoływanie się do przemyśleń uczniów oraz regularne podsumowania,
-realizację projektów,  w których zagadnienia  zostają praktycznie zastosowane  i zintegrowane. (za: John Hattie)

Celem edukacji jest przygotowanie do świadomego życia osobistego, obywatelskiego i zawodowego, zatem warto sięgać do tematów, które przynosi rzeczywistość, tym bardziej, że w niedalekiej przyszłości nasze uczennice i uczniowie będą rozwiązywać złożone problemy jako osoby współodpowiedzialne za mniejsze i większe społeczności.

Ważne tematy

Warto odnosić się do uczniowskich zainteresowań, pasji, dylematów, zachęcać młode osoby do zadawania pytań – można to robić na różne sposoby, między innymi stawiając w sali pudełko na pytania, tworząc ścianę, gdzie można je zapisać, czy korzystając z licznych narzędzi cyfrowych, na przykład Mentimeter. Ogromne znaczenie ma również proponowanie tematów, które naszym zdaniem wydają się istotne w kontekście społecznym czy etycznym.

W przygotowanym przeze mnie zbiorze linków (głównie nagrań z You Tube) znajdują się te, które możemy uznać za dyskusyjne (oczywiście dobierzmy je odpowiednio do wieku osób, z którymi pracujemy) na przykład z zakresu genetyki, biotechnologii. Są tutaj i te dotyczące środowiska – zrównoważonego rozwoju (ekonomii cyrkularnej) i minimalizmu, jak i te poruszające temat pasji.

Wszystkie mogą stanowić punkt wyjścia do głębszej dyskusji i przyjrzenia się potrzebom, marzeniom, dylematom młodych ludzi. Osobną pule stanowią krótkie filmy animowane, które osobiście bardzo lubiłam wykorzystywac w swojej edukacyjnej pracy – jako impuls do dyskusji, tworzenia historii z innym zakończeniem, przyglądania się postawom innych, szukania konkluzji.

Zbiór materiałów – kliknij!

Jakie metody stosować?

 • myślące kapelusze de Bono,
 • kafejka wiedzy,
 • dyskusja,
 • burza mózgów,
 • drama,
 • symulacja,
 • trening twórczości – Co by było, gdyby…
 • przygotowanie krótkich filmów/podcastów, itp.
Jeśli potrzebujesz poszerzyć swoją wiedzę, zapraszam do udziału w kursie internetowym, który poprowadzi Cię przez świat metod angażujących uczennice i uczniów – kliknij!

Wartość pytań otwartych polega między innymi na rozwijaniu umiejętności analizy i syntezowania informacji oraz krytycznego myślenia. Otwarte pytania wymagają od uczniów samodzielnego formułowania odpowiedzi, argumentowania i wnioskowania. Przez zadawanie pytań, na które nie ma jednoznacznych odpowiedzi, nauczyciele zachęcają uczniów do samodzielnego poszukiwania informacji, analizy różnych punktów widzenia i rozwiązywania problemów. W ten sposób pytania otwarte pomagają uczniom rozwijać umiejętności myślenia kreatywnego, logicznego i samodzielności. Ponadto, pytania otwarte także sprzyjają budowaniu atmosfery współpracy, dialogu i zaangażowania w proces edukacyjny. Dzięki nim uczniowie mają możliwość wyrażania swoich opinii, słuchania i szanowania punktów widzenia innych oraz poszerzania swojej wiedzy i rozumienia świata.

Moje propozycje tematów:

 • Czy roboty nas zastąpią?
 • Jak będzie wyglądała kuchnia przyszłości? Co będziemy jedli?
 • Czy wiesz, co jesz?
 • Jak się uczyć efektywnie?
 • Jakie zawody zastąpi sztuczna inteligencja (AI)?
 • Czy warto być minimalistą?

Tematy zaproponowane przez sztuczną inteligencję (AI):

Jakie są Twoje zdanie na temat idei zero waste i dlaczego uważasz, że jest to ważne?

 • Jakie kroki możemy podjąć jako społeczeństwo, aby zmniejszyć ilość odpadów i przyczynić się do ideału zero waste?
 • W jaki sposób można minimalizować odpady w codziennym życiu, zarówno w domu, jak i w pracy?
 • Jakie korzyści mogą wyniknąć zarówno dla jednostki, jak i dla środowiska naturalnego z praktykowania zasad zero waste?
 • Jakie wyzwania można napotkać przy próbie wprowadzenia stylu życia zero waste i jak można je przezwyciężyć?
 • Czy uważasz, że zero waste jest realistycznym celem dla całego społeczeństwa? Dlaczego tak/nie?
 • W jaki sposób możemy edukować społeczeństwo na temat idei zero waste i dlaczego to jest istotne?
 • Jakie są Twoje pomysły na to, jak promować i rozwijać kulturę zero waste w swojej społeczności?
 • Jakie rady i wskazówki miałbyś dla osób, które chciałyby rozpocząć przygodę z życiem zero waste?
 • Jakie zmiany w systemach produkcyjnych i konsumpcyjnych są niezbędne, aby osiągnąć rzeczywiste cele zero waste?

Podziel się refleksjami!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.