Przestrzeń (w) edukacji – Szkoła Podstawowa w Bakałarzewie

Bakałarzewska szkoła bierze udział w programie “Szkoła dla innowatora”, rozwijając kulturę pracy nastawioną na kształtowanie kompetencji proinnowacyjnych uczniów. W ramach działań projektowych zespół nauczycieli i pracowników, któremu przewodzi dyrektor Kazimierz Leończuk, rozpoczął również rearanżację przestrzeni szkolnej, która dzięki pasji wielu wspaniałych osób wyszła poza ramy programu i można rzec, rozlała się na całą szkołę.

Najważniejszy pomysł i zespół

Czasem wystarczy rzut oka Marty Traczkowskiej na przestrzeń i już za moment wspólnymi siłami powstaje stołówka w greckim stylu, innym razem dyrektorskie oko dostrzeże potencjał szkolnych podziemi i już prace remontowe w pełni – powstają pracownie. Nie byłoby to oczywiście możliwe bez talentów innych osób z zespołu, w tym pana wicedyrektora, który z drewna potrafi zrobić cuda. Wyzwaniem oczywiście jest również budżet, ale i tutaj znajdą się sposoby na pozyskanie darczyńców, jak również środków z różnych grantów, w tym na przykład tych na „Starą studnię kwietnych łąk”- szkoła zdobyła I miejsce w województwie i dofinansowanie na realizację szkolnego projektu. Najważniejszy plan, zgrany zespół i wspólny cel – szkoła przyjazna uczniom, a w zasadzie całej społeczności.

Zespół w zmianie

Zdjęcia pokażą to, co rozpoczęte w bakałarzewskiej szkole. Jestem przekonana, że gdy latem wrócę nad Rospudę, zobaczę kolejne metamorfozy, którymi będę mogła się podzielić. Co ważniejsze, spotkam zespół Innowatorów z pasją, sercem na dłoni i wiarą w to, że wspólnie można zmieniać rzeczywistość.

Posłuchaj podcastu o bakałarzewskiej szkole: kliknij!

Podziel się refleksjami!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.