5 motorów zmian mających największy wpływ na przyszłość uczenia się

W trakcie dwudniowej konferencji w Redmond (Microsoft Flagship School Summit) miałam możliwość poznać architektów – wizjonerów, wyznaczających światowe trendy w kontekście edukacji przyszłości. To, co niedawna mogło wydawać się szaloną wizją, dziś staje się rzeczywistością. A szkół projektowanych w nowatorski i odważny sposób jest coraz więcej.

Dlaczego trzeba zmieniać przestrzeń w szkole? Poznajcie 5 zjawisk, które mają największy wpływ na przyszłość uczenia się. Zebrałam je na podstawie rozmów, wykładów i materiałów pokonferencyjnych (Gensler Chicago).

  1. Ekosystem – szkoła jako społeczność ucząca się, w której duży nacisk kładzie się na indywidualne potrzeby ucznia. Co więcej – hasło “Uczymy się wszędzie” – nie jest pustym sloganem. Liczy się też przestrzeń – otwarta, wykraczająca poza tradycyjne ramy klasy, z przestrzenią blended classroom, gdzie mieszczą się różne meble – dostosowane do różnych potrzeb uczniów. Tutaj nauczyciel nie jest jedynym źródłem wiedzy, jego rola zmienia się w facylitatora procesów edukacyjnych, tworzenia kultury do współpracy i uczenia się od siebie nawzajem.
  2. Elastyczność szeroko rozumiana. Może to być edukacja w mieszanych wiekowo rocznikach, praca projektowa, eksperymentalna, w blokach, nastawiona na działanie, interakcję, gdzie błąd jest wpisany w codzienną pracę i służy rozwojowi.
  3. Aktywizacja uczniów.  Tworzenie kultury sprawczości, pracy projektowej, kreatywności, poszukiwania rozwiązań, krytycznego myślenia. Co więcej – uczenia refleksji i odpowiedzialności za swoje uczenie się.
  4. Technologie wykorzystywane w mądry i refleksyjny sposób. Dzięki nim procesy edukacyjne mogą być bardziej efektywne, interaktywne i ciekawsze, a świat przyjść wprost do naszej klasy.
  5. Sukces  (kwalifikacje vs. doświadczenie) – definiowany indywidualnie, ale nierozłącznie w kontekście umiejętności potrzebnych w życiu (life skills), gdzie SEL (social&emotional learning) , czyli kompetencje społeczne i inteligencja emocjonalna mają ogromne znaczenie.

Danmarks Tekniske Univeritet,
KIPP NYC – by Gensler

Podziel się refleksjami!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.