Zmiana na uczelniach wyższych – możliwości i inspiracje

Być może to nie przypadek, że w świat akademickiej zmiany weszłam w momencie, gdy mój syn rozpoczął właśnie ten etap edukacji. Mam to szczęście, że program Fundacji Ashoka nazwany J2CC (Journey to Changemaker Certificate), który od marca koordynuję, został zaprojektowany przez ekspertów w taki sposób, by zmiana na kierunkach, które podjęły się transformacji była łagodna, inspirująca, refleksyjna i oparta na prawdziwej współpracy. Wszystko to przy realnym wsparciu akademickich praktyków z europejskich Changemaker Campuses oraz Ashoka Fellows, czyli ludzi, którzy mają za sobą doświadczenie zmiany społecznej o dużej skali.

Changemaker Campus – program Ashoka U

10 lat temu w Stanach Zjednoczonych wystartował pionierski program Changemaker Campus dla uczelni wyższych (kliknij), wspomagający i wyróżniający te uniwersytety, które stawiają w swojej codziennej pracy na rozwój kompetencji społecznych studentów i kadry (tzw. changemaker skills), wśród których tymi najważniejszymi są przywództwo, uważność, empatia, współpraca niezbędne gdy chcemy działać na rzecz wspólnego dobra, czyli lepszej jakości życia. Dziś w Ameryce Północnej, Południowej, Korei oraz Wielkiej Brytanii i Irlandii działa około 40 uczelni, które noszą ten tytuł. Raz do roku Ashoka U organizuje konferencję dla uczelni, która służy wymianie dobrych praktyk i inspiracji. Tegoroczna, w której wzięłam udział, zabrała mnie w świat akademicki, który nie boi się zmieniać metod pracy, włączać młodych ludzi, stawiać na ich podmiotowość i sprawczość, a także refleksję. Wzmacnianiu innowacji społecznych na Uniwersytecie San Diego służy na przykład realizacja przedmiotów społecznych na kierunkach inżynieryjnych. Wynalazcy dzisiaj nie tylko powinni realizować swoje ambicje, ale przede wszystkim myśleć o tym, dla kogo i po co tworzą innowacyjne rozwiązania.

Uniwersytet w Northampton – hub innowacji społecznych

Jednym z Changemaker Campuses w Europie jest Uniwersytet w Northampton, z którym współpracujemy, realizując program J2CC na uczelniach. Ta jedna z najmłodszych szkół wyższych w Wielkiej Brytanii ma bardzo jasną wizję działania – budowanie wpływu społecznego w regionie poprzez wysokiej jakości nauczanie i uczenie się, a także wzmacnianie pozytywnych doświadczeń w obszarze przedsiębiorczości i przywództwa. Wspomniane wcześniej wzmacnianie, wpływ społeczny oraz nastawienie na przyszłość (innowacje, aspiracje, wizję) to główne filary kultury pracy uczelni.

Na uczelni działa changemaker hub wspomagający studentów w kontekście planowania, podejmowania wyzwań, tworzenia biznes planu, a także doskonalenia umiejętności potrzebnych na rynku pracy. Przestrzeń nowego kampusu została zaprojektowana w bardzo nowoczesny sposób, inspirowany siedzibami dużych firm z biznesu.

J2CC – program dla uczelni wyższych – propozycja Ashoki w Polsce

Zmieniający się w zawrotnym tempie świat potrzebuje ludzi uważnych, potrafiących współpracować i działać dla dobra wspólnego. Uczelnie powinny być zatem miejscem doświadczania sprawczości, podmiotowości i przywództwa, połączonego ze zdobywaniem wiedzy i rozwojem szeregu innych, ważnych kompetencji. Odpowiadając potrzebę wsparcia świata akademickiego w obszarze realizowania jego trzeciej misji, a tym samym budowania wpływu społecznego eksperci akademiccy wraz Fundacją Ashoka stworzyli program J2CC. Jest on dedykowany kierunkowi studiów, a nie całej uczelni, co jest działaniem łatwiejszym w realizacji zmiany, może być także pierwszym krokiem do szerszej zmiany na uczelni. Jest to certyfikacja, na którą można pozyskać finansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a jednocześnie wsparcie merytoryczne zespołu – kadry akademickiej w kontekście zmiany metod pracy, redefiniowania syllabusów zgodnie z wymaganiami, przy jednoczesnym uwzględnianiu wzmacniania kompetencji społecznych. Cały program zaplanowany jest na 6-9 miesięcy pracy, uwzględnia on m.in. szkolenie dla kadry w Northampton, a także miesięczną rezydencję lidera zmiany – Ashoka Fellow na uczelni. Więcej szczegółów, w tym dokładnie opisany każdy etap, można znaleźć w linku – kliknij!

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu – chętnie opowiem o programie i doświadczeniach pierwszych certyfikowanych uczelni – ogorzenska@ashoka.org

Podziel się refleksjami!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.