Przywództwo w oświacie

Właśnie wróciłam ze szkolenia ORE. Tematem była rola dyrektora oraz przywództwo w oświacie. Ciekawe i pracowite trzy dni sprawiły, że zaczęłam postrzegać przywództwo w innym, bardziej pozytywnym wymiarze. Zdałam też sobie sprawę z tego, że jako dyrektor szkoły już potrafię dzielić się przywództwem z innymi. Wiem też, że długa droga jeszcze przede mną. 

Prawdziwy przywódca to eduzmieniacz – to oczywiście moja refleksja po udziale w szkoleniu. Pragnę tutaj przytoczyć kilka przykładów z wykładu pani prof. dr hab. Joanny Madalińskiej Michalak z UW dotyczących przywództwa.

Oczekiwania wobec przywódcy:

→ umiejętność zarządzania zmianami w organizacji,

→ świadomość warunków, w jakich działa,

→ umiejętność odczytania tego, co dzieje się w otoczeniu, w którym działa,

→ ciągłe angażowanie się w proces uczenia się, który umożliwia dotrzymanie kroku tempu zmian poprzez wykorzystanie różnorodnych źródeł wiedzy,

→ rozpoznawanie mocnych stron swego działania i działania osób, z którymi współpracuje przywódca, oraz ciągłego ich wykorzystywania. 

Jednocześnie dobry przywódca to lider, który kładzie nacisk na: zespół i relacje. Ważna dla niego jest intuicja, emocje oraz komunikacja, dzięki czemu buduje współpracę, a zadania realizowane są dzięki uzgodnieniom. 

W pracy dyrektora szkoły przywództwo przeplata się z zarządzaniem. Trzeba pamiętać, że dla menedżera ważne będą takie elementy, jak: struktura, hierarchia, analiza, racjonalność, władza, decyzje i polecenia. Niemniej jednak mądry dyrektor będzie umiał połączyć zarządzanie z przywództwem, w zależności od sytuacji. Potrzebuje jednak refleksji nad rzeczywistością, by właściwie określić potrzebę przywództwa lub zarządzania. 

Z wykładu pani profesor wyniosłam kilka ważnych myśli dla siebie, pochodzą one z książki “Przywództwo i jego wyzwania” Kouzes’a i Posner’a:

• Wskazuj właściwą drogę!

• Rozbudzaj wspólną wizję!

• Nie bój się zmian!

• Pozwól działać innym!

• Motywuj i wspieraj!

Podziel się refleksjami!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.