wsparcie – szkolenia i doradztwo

Uczę, jak świadomie i skutecznie zarządzać zmianą. 

Szkolenia dla rad pedagogicznych – stacjonarnych i online

najczęściej realizowane szkolenia:

 1. Jak tworzyć efektywny warsztat pracy nauczyciela – sprawdzone praktyki, metody i sposoby uczenia i nauczania. 
 2. Metoda projektu w praktyce szkolnej.
 3. 101 pomysłów na godziny wychowawcze.
 4. Rozwijanie postaw proinnowacyjnych u uczniów. 
 5. Trening kreatywności. 
 6. STEAM w praktyce szkolnej. 

 

Warunki uzgadniane są indywidualnie. Zachęcam do kontaktu telefonicznego: 501 806 170 lub e-mailowego – oktawia@gorzenska.com

Pomagam w rozwijaniu kompetencji niezbędnych w dzisiejszych czasach osobom pracującym w edukacji i dla edukacji (dyrektorom, nauczycielom, trenerom, liderom zmiany, pracownikom wydziałów edukacji), by codzienna praca była bardziej satysfakcjonująca, a także  dawała poczucie sensu i  sprawstwa. 

Dzięki temu wiedzą między innymi, jak:

 • budować sprawcze zespoły (m.in. dyrektorów, nauczycieli, uczniów, uczestników projektów),
 • tworzyć i wdrażać strategie oraz programy małych i dużych zmian metod pracy oraz kultury pracy organizacji,
 • korzystać z technologii w efektywny i zrównoważony sposób,
 • tworzyć i rozwijać nowoczesny warsztat pracy,
 • tworzyć i wdrażać innowacje

 W ramach wsparcia oferuję:

 • szkolenia stacjonarne i on-line,
 • kursy on-line,
 • pomoc ekspercką w tworzeniu strategii rozwoju szkoły/edukacji.

Osoby, z którymi współpracuję, doceniają nie tylko jakość realizowanych działań, ale także moje bogate doświadczenie:

 • mam ponad dwudziestoletnie doświadczenie pracy w edukacji, w tym w pracy z dyrektorami, nauczycielami, edukatorami, samorządowcami, 
 • jestem praktykiem zmiany, byłą dyrektorką Szkoły z mocą zmieniania świata, twórczynią jedynej w Europie Centralnej Flagowej Szkoły Microsoft, 
 • należę do sieci Alumnów Leadership Academy for Poland, gdzie uczyłam się przywództwa od profesorów Uniwersytetu Harvarda – światowej klasy mistrzów i praktyków tematu,
 • jestem autorką książki “Projekt zmiana – od frustracji do satysfakcji w pracy w szkole – warsztatownik“, 
 • stworzyłam Akademię Przywództwa Edukacyjnego
 • brałam udział, w tym jako koordynatorka, w globalnych programach zmiany kultury pracy organizacji (szkół, kierunków na uczelniach)
 • zbudowałam zespół nauczycieli tworzących lekcje telewizyjne (korki.tv) i tworzyłam zespół koordynujący projekt
 • jestem współautorką Poradnika “Zmiany, innowacje, eksperymenty” dla Ośrodka Rozwoju Edukacji
 • byłąm członkinią Rady Programowej i ekspertką – szkoleniowcem trenerów oraz doradcą dyrektorów w programie Szkoła dla Innowatora Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Edukacji Narodowej,
 • uczestniczę w pracach grup ekspertów edukacyjnych (np. IBE, zespół Open Eyes Economy),
 • współpracuję z instytucjami i największymi fundacjami w Polsce (np. Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją Orlen, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centralnym Domem Technologii, Fundacją Orange, Fundacją Szkoła z klasą, Centrum Projektów Polska Cyfrowa), 
 • doświadczeniami edukacyjnego praktyka dzielę się na konferencjach, nie tylko edukacyjnych (np. Forum Ekonomiczne w Krynicy/Karpaczu).